Parallax effect
Image is not available
Parallax effect - copy
Image is not available
Parallax effect - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy - copy
Image is not available
Parallax effect - copy - copy - copy
Image is not available
TåsingeGymnastikforening

Generalforsamling i Tåsinge gymnastikforening

Vi afholder generalforsamling i Tåsinge gymnastikforening tirsdag d. 25 maj 2021 på lærerværelset Lundby skole.

Tilmelding til formand Finn Weber på sms 29412550, dette på grund af Covid 19.

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Kassererens beretning

4. Indkomne forslag

-Evt. forslag skal være tilsendt formand Finn Weber senest 17 maj 2021

5. Ændringer i vedtægter

-General forsamling kan fra 2022 afholdes virtuelt.

6. Valg til bestyrelse.
-Finn Weber på valg – ønsker genvalg
-Mia Boye på valg – ønsker genvalg
-Lise Jul Hougaard på valg- ønsker genvalg
-Jane Hansen på valg – ønsker genvalg
-Charlotte Osterhammel på valg – ønsker genvalg

-Tine Skræp ønsker at træde ud af bestyrelsen.

7. Evt.