Der ydes rabat hvis husstanden deltager på mere end 2 hold. Herefter er de følgende hold til 1/2 pris. Dog gælder rabatten ikke barnevognsfitness, CrossGym eller Pilates.
Ønskes rabat kontaktes Tine Skræp på mail : skrapzak@hotmail.com