Der ydes rabat, hvis husstanden deltager på mere end 2 hold. Herefter er de følgende hold til 1/2 pris. Det er altid de billigste hold, der ydes rabat på. Dog gælder rabatten ikke mor-baby fitness.
Ønskes rabat kontaktes Tine Skræp på mail skrapzak@hotmail.com, hvor der oplyses hvilke hold husstanden er tilmeldt på.